Symptomer

NACKE

Huvudvärk
Orsakas ofta av störningar (blockeringar) i nackens leder, vilket kan leda till utstrålande smärta mot huvudet/tinningen.

 

Andra orsaker är spända nackmuskler som också kan ge smärta till huvudet sk. Spänningshuvudvärk.

 

Nackspärr
En vanlig orsak är blockeringar av kotorna i halsryggen, vilket leder till muskelspänningar i omkringliggande muskler. Detta visar sig då nacken låser sig i ett visst läge med uttalade rörelsesmärtor.

 

Yrsel
Här har nackens biomekaniska funktion stor betydelse, särskilt i de övre nacklederna. Även en ökad spänning i nackens muskler kan göra så att yrsel uppstår. Här krävs en mycket noggrann undersökning för att utesluta andra sjukdomstillstånd.

 

ARM

Domning/Värk
Kan orsakas av blockeringar mellan nackens kotor, korta muskler eller nervinklämningar någonstans mellan nacke och hand.

 

Tennisarmbåge
Smärta på utsidan av armbågen som är orsakad av en överbelastning i underarmsmusklernas fästen. Besvären kan uppstå efter ett ovant eller långvarigt arbete, ex: snickra på sommarstugan eller felaktigt användande av datormusen.

 

Golf/kastararmbåge
Smärta på insidan av armbågen orsakad av överbelastning i muskelfästena till underarmens böjande muskler. Drabbad sport är ex. golf om man har för ovana att "duffa" ibland.

 

LÄNDRYGG

Ryggskott
Även kallat "Lumbago" är ett smärttillstånd i ländryggen med värk och stelhet. Besvären debuterar oftast plötsligt efter lyft, vridning eller annan hastig och okontrollerad rörelse.

 

Ischias
Är en utstrålande smärta ner i benet orsakad av inklämning eller sträckning i ischiasnerven. Andra symptom som förekommer är domningar, nedsatt styrka ex. svårigheter att (gå på tå eller häl). Diskbråck och benpålagringar på kotkropparna är några av de vanligaste orsakerna till att nervrötterna i ryggen kommer i kläm, det förekommer även att infektioner ger liknande symptom.

 

Stelhet
Orsakas ofta av överbelastade och korta ryggmuskler samt av inaktivitet. En annan orsak kan vara biomekaniska dysfunktioner i form av blockeringar mellan kotorna.

 

BEN

Muskelbristning
Orsakas oftast av överbelastning i muskeln, ev faktorer som ökar risken är korta, kalla, svaga muskler vilket lättare leder till bristningar och blödningar vid en kraft ansträngning.

 

Knäskada
Förekommer bl.a. i form av:
  • Ledbandsskador (utvändigt/invändigt) med smärta, svullnad och instabilitet som följd.
  • Meniskskador där smärta, svullnad och upphakningar förekommer vid rörelse och belastning.
En kombination av dessa förekommer vid allvarligare knäskador "Triadskada".

 

FOT

Vrickningar
Orsakas av att man trampat snett, vilket leder till smärta och svullnad runt fotknölen med svårigheter att stödja och gå på foten.

 

Skadade strukturer vid vrickningar är oftast ledband och ledkapsel som drabbas av små bristningar.

 

Hälseneproblem
Överbelastningsskador är vanligt i hälsenan p.g.a. dess förhållandevis dåliga blodcirkulation. Mest uttalad är den dåliga cirkulationen 2-5 cm ovanför infästningen på hälbenet, därför är detta område oftast utsatt för hälseneinflammationer (achillestendiniter) och bristningar (rupturer).

 

Fotfelställningar
Olika typer av fotfelställningar som t.ex. låga/höga fotvalv leder efter ett tag till kompensatoriska besvär från fötter, knän, höft eller rygg. Därför är det viktigt att korrigera felställningen mha inlägg i skorna.

 Rådhusallén 21A - 815 38 Tierp | Tel 0293-144 40 | Mobil 070-393 22 59 | micke@naprapatakuten.com